Als ouder sta je voor de uitdaging om je begaafde kind te ondersteunen in het leren kennen van zichzelf en te leren leven in afstemming op en met anderen. De mismatch tussen wie je kind is, wat je kind nodig heeft om zich te ontwikkelen en de mogelijkheden die de omgeving biedt, kan die taak bemoeilijken of simpelweg minder leuk maken. Dit geeft opvoedstress en kost energie. Door de belasting kan ook de communicatie binnen je gezin onder druk komen te staan.

Je bent als ouder de expert van je eigen kind. Tenminste, als je (weer) durft te vertrouwen op je eigen gevoel en intuïtie. Bij Peers4Parents staat het sociale en emotionele welbevinden centraal. Dit komt voort uit het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen.

Om je te ondersteunen bij de emotionele begeleiding van je begaafde kind organiseren facilitators van ons Peers4Parents netwerk diverse activiteiten waar je aan deel kunt nemen. Bijvoorbeeld Peers4Parents Experiences om laagdrempelig te ervaren wat Peers4Parents voor je kan betekenen en het Peers4Parents Programma dat bestaat uit een reeks van themabijeenkomsten. Alle activiteiten worden begeleid door minimaal twee getrainde Peers4Parents facilitators.

In onderstaande flyer vind je meer informatie over het Peers4Parents Programma.

A4-flyer Peers4Parents_Programma Download

Testimonials

Enkele quotes met inzichten van ouders die hebben deelgenomen aan een Peers4Parents Programma:

"Een feest van herkenning!"

"Wanneer je je eigen kwaliteiten, maar ook je zwaktes herkent en accepteert, ontdek je die ook makkelijker bij anderen (zoals je kind en partner)"

"Vertrouw op je eigen gevoel"

"Onze eigen manier om met lastige/moeilijke/bijzondere situaties om te gaan is verbeterd. Met meer zelfvertrouwen en een relaxtere houding geeft het ons minder stress."

"Het Peers4Parents Programma helpt me om meer balans en rust te vinden in de omgang met mijn kinderen."

Meer informatie

Over de eerste vijf themabijeenkomsten zijn een aantal LinkedIn artikelen geschreven met inzichten van ouders die deel hebben genomen aan een Peers4Parents Programma:

» Peers4Parents: (H)erkenning voor ouders van begaafde kinderen 

» Peers4Parents #2: Communicatie is de sleutel tot relaties

» Peers4Parents #3: Motivatie, enthousiasme en onderpresteren

» Peers4Parents #4: Discipline en zelfmanagement

» Peers4Parents #5: Intensiteit, perfectionisme en stress

Een Intense Reis (podcast)

Marije Hofland, auteur van het boek 'Een intense reis' en maker van de gelijknamige podcast serie is zelf ervaringsdeskundige als ouder en als professional ook Peers4Parents facilitator. In onderstaande podcast is Marije in gesprek met Desirée Houkema (initiatiefnemer van Peers4Parents en trainer van nieuwe facilitators) over Peers4Parents, de emotionele begeleiding van begaafde kinderen en het belang van het hebben van een eigen groepje peers voor jou als ouder.



Onderstaand artikel is in mei 2017 in Talent verschenen en geeft je een indruk van de betekenis van deze groepen voor ouders van begaafde kinderen.

Keeman, P. (2017). 'Peers voor Parents': SENG oudergroepen bieden empowerment. Artikel in: Talent (mei 2017), p. 12-15. » Download