Voor ouders van begaafde kinderen

Begeleiding van de emotionele ontwikkeling van je begaafde kind

Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong) volwassenen. Geïnspireerd door het wetenschappelijk gefundeerde inzicht dat het emotionele welbevinden het meest bepalend is voor de levensloop en het levensgeluk van begaafde kinderen, staat de begeleiding van de emotionele ontwikkeling van begaafde kinderen centraal.

Peers4Parents wil op verschillende locaties in Nederland mogelijkheden creëren tot deelname aan Peers4Parents activiteiten en op deze manier een bijdrage leveren aan het emotionele welbevinden van begaafde kinderen en hun ouders.

Peers4Parents activiteiten

Vanuit Peers4Parents wordt onder andere een intensief Peers4Parents Programma geboden van 8-10 bijeenkomsten met een vaste groep van maximaal 16 ouders. Hierbij ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen tussen ouders onderling. Op deze bijeenkomsten bereiden ouders zichzelf inhoudelijk voor met aangereikte literatuur en andere informatiebronnen. Doel is om ouders door middel van begeleide gespreksgroepen (door 2 facilitators per groep) te laten ervaren hoe zij vanuit hun eigen kracht van betekenis kunnen zijn bij de emotionele begeleiding van hun begaafde kind.

In de Peers4Parents flyer vind je hier meer informatie over. Onderstaand artikel is in mei 2017 in Talent verschenen en geeft je een indruk van de betekenis van deze groepen voor ouders van begaafde kinderen.

Keeman, P. (2017). 'Peers voor Parents': SENG oudergroepen bieden empowerment. Artikel in: Talent (mei 2017), p. 12-15.

Peers4Parents Day

Een aantal keer per jaar organiseren we ook een Peers4Parents Day waarin een selectie van de belangrijkste opvoedthema’s aan bod komt in twee keuzerondes. De facilitators lichten dan voor iedere ronde de thema’s inhoudelijk toe. Ouders delen vervolgens per thema hun ervaringen met elkaar, wisselen tips uit en verdiepen hun inzichten.

Peers4Parents Experiences

Tijdens de Week van de Hoogbegaafdheid kon je laagdrempelig kennismaken met Peers4Parents tijdens een gratis Peers4Parents Experience Online. Via de agenda op deze website en via onze Facebook en LinkedIn pagina's laten we het weten wanneer en nieuwe mogelijkheden zijn om aan (online) Peers4Parents Experiences deel te nemen.

Wil je ook in jouw regio een Peers4Parents Experience organiseren om ouders te laten ervaren wat we voor hen kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op om samen de mogelijkheden te verkennen.

Thema-avonden (in samenwerking)

Andere activiteiten waarvoor we benaderd kunnen worden en graag samenwerken zijn (reeksen) thema-avonden in de vorm van interactieve lezingen of workshops. Hierbij staat informatieverstrekking over een specifiek thema centraal. Ouders kunnen hierin herkenning en aanknopingspunten vinden en hebben de gelegenheid andere ouders te ontmoeten.

In deze flyer vind je een voorbeeld van een mogelijke samenwerking: een serie van 8 avonden met interactieve lezingen over Peers4Parents opvoedthema's i.s.m. SWV Zuid-Kennemerland. Een ander voorbeeld is de samenwerking met SWV Unita waarvoor Peers4Parents facilitators thema-avonden verzorgen en het Peers4Parents Programma begeleiden (zowel in een online als fysieke variant). Voor ouders van begaafde kinderen binnen dit samenwerkingsverband draagt het SWV bij aan de kosten hiervoor. Ook voor ouders van kinderen van SWV Doetinchem PO is er een dergelijke samenwerking met onze facilitators. Binnen SWV Apeldoorn worden er binnen het zgn. STAR arrangement 6 avonden voor ouders georganiseerd i.s.m. Peers4Parents Facilitators. Deze avonden zijn ook geïnspireerd door de Peers4Parents werkwijze en thema's . Daarnaast starten we diverse trajecten met andere samenwerkingsverbanden, scholen en CJG's. Kortom, we zijn volop in ontwikkeling: de belangrijke rol van ouders en de aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling wordt steeds meer erkend! 

Aanbod op verzoek in jouw regio

Voor alle activiteiten geldt dat we op verzoek in overleg een activiteit kunnen bieden op locatie. Wil je dus graag iets organiseren voor ouders van begaafde kinderen en wil je daarbij gebruik maken van de expertise en ervaring van de Peers4Parents facilitators? Neem dan contact met ons op en licht toe wat je graag zou willen en in welke plaats/regio.

Peers4Parents facilitators

Op de Google Maps kaart vind je een overzicht van de gecertificeerde facilitators die bij Peers4Parents zijn aangesloten. Hierop kun je zien waar onze facilitators gevestigd/werkzaam zijn en vind je hun contactgegevens.

Op vrijdag en zaterdag 1-2 oktober 2021 vindt de volgende 2-daagse training plaats, waarmee we het netwerk van Peers4Parents weer uitbreiden met nieuwe facilitators. Aanmelden voor deze trainingen kan via de website voor de Peers4Parents Facilitator Training.

Dit filmpje geeft een impressie van een eerdere training in 2017 die in samenwerking met SENG is georganiseerd. De training wordt nu vanuit het netwerk Peers4Parents zelf georganiseerd en is aangepast aan de Nederlandse context vanuit de ervaringen en expertise van de huidige facilitators. 

Op de agenda vind je de diverse Peers4Parents activiteiten en de locaties waar deze plaatsvinden. Wil je voor een langere periode in een groep met ouders aan het Peers4Parents Programma deelnemen? Bekijk dan welke tijd en plaats voor jou het beste uitkomt en meld je aan via de aparte pagina's van de betreffende groep. Staat er in jouw regio nog geen groep gepland? Neem dan contact op met één van de facilitators uit jouw regio en informeer naar de mogelijkheden.

Betrokken professionals
Met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen, jongeren, (jong) volwassenen of ouders
Peers4Parents
Platform voor het netwerk van facilitators in Nederland die het Peers4Parents Programma begeleiden
Activiteiten
Diverse ontmoetingsmogelijkheden voor ouders van begaafde kinderen op verschillende locaties in NL

Thema's

Het Peers4Parents Programma bestaat uit 8-10 één-/tweewekelijkse bijeenkomsten. Hierin komen diverse thema's aan bod die van belang zijn bij het opvoeden van begaafde kinderen.

Agenda Peers4Parents

Overzicht met activiteiten die aansluiten op het initiatief Peers4Parents.

Wil je kennis maken met onze werkwijze? Facilitators van het netwerk Peers4Parents zijn tijdens diverse evenementen aanwezig om je te ontmoeten!

01
Februari

Start Peers4Parents Programma SWV Doetinchem

Locatie: Doetinchem, Nederland

Voor ouders met kinderen op scholen van het Samenwerkingsverband PO Doetinchem begint er in februari een reeks ouderbijeenkomsten i.s.m. Peers4Parents Facilitators Lianne Keuper, Monique Schaminée en Krista den Hertog. Deze groep is al vol (er is een wachtlijst). Informatie en aanmelding verloopt via het SWV.

04
Maart

Start ouderprogramma Zeeland € 599,-

Locatie: Johan van Reigersbergstraat 2, 4336 XA Middelburg, Nederland

Reeks van 8 thema-avonden, waarin na een presentatie over het onderwerp ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen en tips. Meer informatie vind je op de website apparentlygifted.nl van facilitator Sylvia Tas.

08
Maart

Peers4Parents Experience Online - SWV 23-01 VO

Locatie: Almelo, Nederland

Het samenwerkingsverband 23-01 VO gaat in het najaar van 2021 een oudergespreksgroep starten voor ouders van begaafde kinderen. Deze avond is een eerste kennismaking met de thema’s die behandeld worden. De avond begint om 20 uur en is bedoeld voor ouders van leerlingen binnen het SWV 23-01 VO (Regio Almelo). Aanmelden voor deze avond is niet meer mogelijk. Je kunt nog wel je interesse kenbaar maken om over verdere ontwikkelingen geïnformeerd te worden via https://ap.lc/fc40Q.

12
Maart

Peers4Parents Experience Online

Locatie: Overveenstraat 4, 6843 AB Arnhem, Nederland

Wil je laagdrempelig kennismaken met Peers4Parents en ervaren wat we voor je kunnen betekenen? Dat kan tijdens deze gratis online Peers4Parents Experience voor ouders, op vrijdag 12 maart van 20:00-21:30 uur in de Week van de Hoogbegaafdheid. Je kunt je hiervoor aanmelden via online@peers4parents.nl.

11
Mei

Peers4Parents Ouderprogramma - Huis voor Talentontwikkeling

Locatie: Het Nieuwe Land 8, 6828 DZ Arnhem, Nederland

Vanuit het Huis voor Talentontwikkeling start op dinsdagavond 11 mei van 19:30-21:00 een reeks van 6 Peers4Parents bijeenkomsten, gefaciliteerd door Lisette ter Heerdt, Eline van der Steen en Laura Vermeulen. Meer informatie en aanmelden via huisvoortalentontwikkeling.nl

26
Mei

Start Peers4Parents Online / Meppel / Zuidlaren

Locatie: Online

Biqkels en iQBegrijp starten op 26 mei een reeks Peers4Parents-oudergespreksgroepen. In een kleine groep komen ouders 5 keer bij elkaar (via Zoom) om te praten over een bepaald thema. Zo gaat het onder andere over intensiteit, kenmerken van begaafde kinderen, communicatie, zelfregulatie en opvoeding. Ook laten we je kennismaken met Positive Discipline en krijg je praktische opvoedhandvatten. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Aanmelden en meer informatie via www.iQBegrijp.nl/p4p

02
Juni

Peers4Parents Online Programma

Vanaf woensdagochtend 2 juni start een reeks van acht online bijeenkomsten gefaciliteerd door Marieke van der Zee en Monique Schaminée. Meer informatie en aanmelden: buromare.nl/peers4parents.

Peers4Parents Programma en overige activiteiten

10
November

Peers4Parents Programma Tilburg 2021-2022 € 495,-

10-11-2021 t/m 16-03-2022

Peers4Parents Tilburg
Locatie: Boomstraat 127, 5038 GP Tilburg

Vragen of aanmelden voor een Peers4Parents Event? Neem contact met ons op!

Contact Peers4Parents

Voor vragen kun je contact opnemen via dit contactformulier.

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de Peers4Parents Nieuwsbrief en volg ons op Facebook en LinkedIn.

 

Je bericht is verstuurd! Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op. Er is iets fout gegaan tijdens het versturen van je bericht.